Program Nová zelená úsporám se těší velké oblibě, jeho trvání se předpokládá až do roku 2035. V programu Nová zelená úsporám se výše podpory odvíjí od použitých technologií a jejich funkce. Zjednodušeně, čím více zelených technologií v domě, tím vyšší podpora.

Kdo může žádat o dotaci z Nové zelené úsporám

Dotace mohou využít majitelé rodinných domů a stavebníci rodinných domů. O dotaci může žádat i nový nabyvatel rodinného domu. Fotovoltaická elektrárna může být umístěna na střeše nebo na fasádě, ale i na souvisejících objektech. Podpořená elektřina musí být spotřebována, dotace se nevztahuje na systémy, které prodávají elektřinu do sítě.
Dotace může urychlit návratnost investice do zařízení až o 5 let.

Kdo má nárok na dotaci

  • Vlastník rodinného domu nebo stavebník či nabyvatel nového rodinného domu.
  • Instalace na rodinný dům, přilehlý objekt (např. garáž) nebo rekreační objekt k trvalému bydlení.
  • Dotace pouze na nové fotovoltaické systémy.
  • Pouze jedna aktivní žádost z programu Nová zelená úsporám.

Na co se vztahuje dotace

Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do 10 kWp. Instalace s vyšším výkonem nad 10 kWp už jsou považovány za firemní instalace a je potřeba licence. Licence a stavební povolení je požadována u fotovoltaických systémů nad 20 kWp.
Dotaci lze získat i na baterie. Pokud budete mít baterii minimálně v kapacitě výkonu elektrárny, dotaci získáte maximálně do dvojnásobku kapacity baterie nad výkon. Maximální společný příspěvek pro baterie a elektrárnu je 200 000 Kč a příspěvek na projekt 5 000 Kč.
S realizací můžete začít i před podáním žádosti o dotaci. Celková výše podpory je omezena na maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů.

Jak žádat o dotaci

Žádost se kompletně podává online a není nutný energetický posudek. K podání žádosti můžete zmocnit i třetí osobu. Splnění podmínek dotace se prokazuje odborným posudkem. Ten se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. V systému se prokážete elektronickou identifikací a přes nabídku Podat žádost vyplníte formulář. Přiložíte podklady a odpovědní pracovníci zkontrolují technické požadavky.
Po schválení získáte akceptační dopis a ve lhůtě 24 až 36 měsíců dokládáte Fondu provedení podpořených opatření.

Jaké dokumenty se dokládají

Vždy když žádáte o podporu z programu Nová zelená úsporám budete dokládat vlastnictví bankovního účtu žadatele, souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti a v případě stavby pro rodinnou rekreaci i to, že je využívána k trvalému bydlení.
Pro fotovoltaické elektrárny se dokládá technická zpráva, výkresová část (schéma zdroje, umístění, sklon a orientace ke světovým stranám), vyhodnocení úspor dle výpočtových nástrojů.
Pokud instalace zdroje proběhne dříve než 2 roky před dokončením rodinného domu, dokládá se průkaz energetické náročnosti budovy předložený ve stavebním řízení.

Jakou výši dotace mohu získat na fotovoltaiku

Základní instalace o výkonu 2 kWp

Výše dotace v Kč

standardní měnič

40 000

hybridní měnič

60 000

s tepelným čerpadlem

100 000

Za vyšší výkon získáváte za každý další 1 kWp 10 000 Kč a za každou 1 kWh akumulačního systému 10 000 Kč.
Dotace se úměrně přepočítává. Pokud například instalujete výkon 5,4 kWp s hybridním měničem a bateriovým úložištěm o kapacitě 7,1 kWh je výše dotace: hybridní měnič 60 000, rozdíl za vyšší výkon 34 000, dotace na bateriové úložiště 71 000. Na projektovou přípravu je možné získat 5 000 Kč. Celkem by výše dotace činila 170 000 Kč.
V Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji se výše podpory zvyšuje o 10 %.

Doložení podmínek dotace

Po skončení prací a předání díla odborným technickým dozorem se dokládá Fondu provedení. V systému vyplníte příslušné části a nahrajete doklady o realizaci. Veškeré dokumenty se předávají digitálně. Podle doložených podkladů se vypočte míra podpory a ta je zpětně vyplacena na bankovní účet žadatele.
Žadatel prokazuje bezdlužnost vůči státu.
Kontaktujte Elsyko.cz a dozvíte se, kolik můžete s fotovoltaickou elektrárnou ušetřit.

Zpět na všechny příspěvky

Máte zájem o služby Elsyko?

Kontaktujte nás